Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на акт се предвиждат промени в Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим („НУРИВОВР“), приета с ПМС № 198 от 11.07.2011 г., Обн., ДВ, бр. 55 от 2011 г., в сила от 03.08.2011 г.; изм., бр. 60 от 2014 г.; изм., бр. 57 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 5 и бр. 27 от 2019 г., и в Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси („Тарифа № 3“), приета с ПМС № 333 от 28.12.2007 г., Обн. ДВ. бр. 3 от 2008 г., изм. ДВ. бр. 35 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 18 и бр. 34 от 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 4 и бр. 70 от 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 75 от 2018 г., доп. ДВ. бр. 7 от 2019 г.


Дата на откриване: 12.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 13.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари