Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите

Проектът на Правилник за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите (Правилник на ВКСВ) е разработен с цел разграничаване на функциите от действащите, съгласно разпоредбите на Закона за водите три съвета в областта на управление на водите - Висш консултативен съвет по водите, Координационен съвет по водите и Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море. Консултативният и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море, е създаден с постановление № 273 на Министерския съвет на Република България от 23.11.2010 г., като орган на Министерския съвет за управление, координация и контрол на изпълнението на Морска стратегия и програма от мерки за постигане на добро екологично състояние на морската околна среда и се председателства от министъра на околната среда и водите. Координационният съвет по водите е създаден с влезлия в сила на 4 август 2015 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (обн, ДВ. бр. 58 от 2015 г.), с цел интегриране на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор. Председател на съвета е министърът на околната среда и водите. С проекта на нов Правилник на ВКСВ се разграничават функциите на трите действащи съвета в областта на водите, като Правилника на ВКСВ се привежда в съответствие с настъпилите изменения в Закона за водите.


Дата на откриване: 12.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 12.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари