Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 година

Проектът на Решение е изготвен в изпълнение на чл. 9, ал. 3, т. 7 и чл. 95, ал. 2 от Закона за висшето образование въз основа на предложенията на държавните висши училища.

В сравнение с учебната 2019/2020 година и  въз основа на предложенията на държавните висши училища за учебната 2020/2021 година при 18 държавни висши училища размерът на таксите за обучение на студенти се увеличава с от 5% до 25%,  или от 20 до 170 лева спрямо размера на таксите за миналата учебна година. При 15 държавни висши училища няма промяна в размера на таксите за обучение на студенти.       

По отношение на таксите за обучение на докторанти при 10 държавни висши училища увеличението е от 5% до 65 % (от 40 до 500 лева). При 23 държавни висши училища и Българската академия на науките няма промяна в размера на таксите за обучение на докторанти спрямо тези от учебната 2019/2020 г.

Индикативният размер на таксата за кандидатстване е в размер на 50 лева при средна такса за обучение в държавните висши училища в размер на 950 лева за учебната 2020/2021 година. В държавните висши военни училища съответно таксата за кандидатстване е в размер на 40 лева при средна такса за обучение в размер на 750 лева.

Размерът на таксата за кандидатстване в БАН и научните организации е в размер на 30 лева при средна такса за обучение на докторанти в размер на 460 лева за учебната  2020/2021 година.


Дата на откриване: 12.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 13.4.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 април 2020 г. 16:29:01 ч.
Aziti

Платен изпит по български език при кандидатсване във ВУЗ

Чуждестранни граждани с придобито българско средно образование и след матура по български език, трябва ли "все oще" да държат изпит по български език и дори да заплащат на университетски квестори за това?

13 април 2020 г. 09:52:50 ч.
Ognian Kassabov

С оглед на икономическите последствия от епидемията, увеличение на таксите е нецелесъобразно

До: МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

д-р Бойко Борисов

Копие до: РЕКТОРА

на Софийски университет „Св. Кл. Охридски

проф. д-р Анастас Герджиков

СТАНОВИЩЕ

относно: Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 година

Уважаеми г-н Министър-председател,

Размерът на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища е стратегически въпрос, неразривно свързан с цялостната политика на финансиране на висшето образование в Република България.

Съзнаваме, че по този политически и управленски въпрос съществуват различни гледища. Съзнаваме също така, че настоящият размер на студентските такси е съобразен с политиката на достъпност на висшето образование в страната.

Същевременно, все по-обезпокоителни са силно негативните икономически последствия, които ще засегнат огромна част от българските семейства вследствие на настоящата епидемия от коронавирус COVID-19. Десетки хиляди вече са без работа, като се очаква броят им да нарасне. Страната се готви за икономическа рецесия.

С оглед на това считаме, че към настоящия момент увеличваването на таксите кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за предстоящата 2020/2021 академична година е нецелесъобразно, тъй като би нанесло допълнителен финансов удар върху студентите и техните семейства.

В настоящата ситуация, увеличаване на таксите би могло също така да доведе до финансов удар и върху системата на държавното висше образование поради реалния риск от отпадане на студенти и намален прием.

Вярваме, че Министерският съвет на Република България ще вземе решение, което ще облекчи последствията от кризата за българските граждани и ще продължи политиката на достъпност на висшето образование.

София, 12 април 2020 г.

С уважение,

проф. дфн Александър Кънев,

проф. дфн Георги Каприев,

проф. дфн Мария Димитрова,

проф. дфн Олег Георгиев,

проф. дфн Пламен Макариев,

проф. дфн Стилиян Йотов,

проф. д-р Александър Гънгов,

проф. д-р Димитър Денков,

проф. д-р Силвия Минева,

проф. д-р Хараламби Паницидис,

доц. д-р Борис Попиванов,

доц. д-р Васил Видински,

доц. д-р Гергана Динева,

доц. д-р Иван Колев,

доц. д-р Огнян Касабов,

доц. д-р Тодор Тодоров,

доц. д-р Цветина Рачева,

гл.ас. д-р Димитър Божков,

гл.ас. д-р Леа Вайсова,

гл.ас. д-р Лидия Кондова,

гл.ас. д-р Мария Ванева,

гл.ас. д-р Мила Минева,

гл.ас. д-р Момчил Христов,

гл.ас. д-р Стефан Петров.

Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски