Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и

Със заповед № 8121з-205/19.02.2020 г. на министъра на вътрешните работи е изменен и допълнен Класификаторът на длъжностите в Министерството на вътрешните работи (МВР), утвърден със заповед № 8121з-140/24.01.2017 г. (изм. и доп. със заповеди № 8121з-424/15.03.2017 г., № 8121з-1380/10.11.2017 г., № 8121з-76/26.01.2018 г., № 8121з-541/21.05.2018 г.). Това е причината, която налага предлаганата промяна в Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал.1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение.


Дата на откриване: 13.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 13.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари