Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Целите, които се поставят с основните изменения и допълнения на Наредбата, са свързани с повишаване интереса на учениците към учене и с формирането на умения в учениците, чрез които да прилагат знанията си на практика. Оптимизирането на учебното съдържание в учебниците е една от предпоставките за смяна на фокуса в обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развитието на способности да се решават проблеми. Усвояването на определено учебно съдържание не трябва да се изчерпва само в придобиването на обем от знания и възпроизвеждането на основни понятия, факти, закони, правила и т.н., а и с практическата насоченост на придобитите знания и със способността на учениците да правят пряка връзка с дейностите.


Дата на откриване: 16.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.4.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 март 2020 г. 17:52:11 ч.
Д_Маринова

Въпрос за липсващо учебно съдържание, изисквано от Учебната програма...

Благодаря! Крайно време беше! Поздравления!

Как ще се процедира в случаите, когато в учебниците НЕ е включено съдържание, изисквано от съответната Учебната програма?

Да поясня - в Учебната програма по английски език за 2 клас ясно и недвусмислено е подчертано, че трябва да се обърне специално внимание на ограмотяването на децата, като то е съобразено с ограмотителния процес в родния език. В нито един от одобрените учебници, обаче, не е обособено учебно съдържание, отговарящо на това изискване. Повърхностно се "преговарят" букви (по 3-4 на урок) с 1-2 думи като пример за всяка буква. Приема се, че децата вече знаят буквите отнякъде, а щом могат да четат на български, значи могат да четат и на английската латиница. Липсата на този обособен ограмотителен етап превърща първата година от изучаването на езика в кошмар за учители, ученици и родители, като последните са принудени да записват децата в школи и на уроци.... Смятам, че учебниците по английски език за 2 клас задължително и веднага трябва да се преразгледат, като се префокусират към обособен процес на ограмотяване, за сметка на изтегляне за по-късен етап на изобилието от текстове, които децата нито могат да прочетат, нито да разберат. 

Благодаря за вниманието.

05 април 2020 г. 16:55:08 ч.
Aziti

Материални предпоставки за постигане на целта

Способностите не се развиват "на сухо" с книжки, а с ръце.

На децата им трябва

- градинка, за да съдят и наблюдават как се развива едно растение от семе.

- пиано, цигулка, кларинет, барабан, за да се научат да свирят

- шевна машина, за да се научат да шият

- трион, за да се научат да реже

- боички и платна, за да рисуват

- итн

А на учителите може да им се предоставя информация в елекронен формат или те да си я обменят.

Вместо книжки за едни и други "книжки" за други, не е ли по-добре да опишете каква материална база е необходима и да предоставите необходимите предпоставки за постигане на целта?! Междудругото такива ТНТМ центрове имаше и по времето по соца, но нещо не бяха доотценени и материалната база "изчезна".

05 април 2020 г. 17:06:13 ч.
Aziti

Шофьорски курсове в училище

Имайки се предвид както черната статистика по пътищата, така и факта, че днес се очаква всеки да може да управлява МПС, възможно ли е да акуализирате образователното съдържание и всеки ученик да бъде обучаван в горните класове както на теория и така и на практика, и да държи теоретически и практически шофьорски изпит в училището, което посещава.