Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на Постановление на Министерския съвет се правят изменения и допълнения в Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, както и изменения в Постановление № 208 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 3, бр. 23 и бр. 74 от 2019 г.).


Дата на откриване: 23.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 6.4.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 април 2020 г. 17:13:37 ч.
ZaZemiata

Становище на ЕС За Земята и Грийнпийс България

Становище на Екологично сдружение „За Земята“ и „Грийнпийс“ – България Относно: Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет

https://www.zazemiata.org/resources/stanovishhe-na-zz-gp-ms/