Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни сред

Допълнението се налага по повод обявеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение в Република България във връзка с разпространението на COVID 19 и наличието на собственици на моторни превозни средства, които до момента не са изпълнили задължението си да заявят промяната на данните за вида на горивото, позволяваща работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, не по-късно от 3 години от първоначалната проверка на уредбата по реда на Наредба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.). С оглед ограничаване на разпространението COVID 19 е необходимо предприемане на мерки за избягване на струпването на големи групи от собственици на превозни средства, които следва да заявят промяната на данните за вида на горивото, позволяваща работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, в звената за прием на заявления за регистрация на пътни превозни средства.


Дата на откриване: 24.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари