Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Държавна агенция „Технически операции“, приет с Постановление № 247 на Министерския съвет от 2013 г.

Дейността на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО), като специализиран орган за осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства към Министерския съвет, е уредена със Закона за специалните разузнавателни средства. Изменението и допълнението на Устройственият правилник на ДАТО са свързани с привеждането му в съответствие с направени изменения и допълнения в Закона за специалните разузнавателни средства, както и с оптимизиране на организацията, актуализиране на функционални компетентности, и частично преразпределение на функции между съответни дирекции в агенцията.

 


Дата на откриване: 25.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 24.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари