Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

С предложените промени се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., задълженията за изключване на двойното финансиране, както и ефективно управление на финансови средства по мярката. Част от промените целят да се осигури съответствие на текстове, включени в предложенията за шесто изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и приложимото европейско и национално законодателство.

С проекта се предлагат промени в Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и в Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

 

  Отговорна структура:

  дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ  

  Електронeн адрес:

  IMarkovska@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 26.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 9.4.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 април 2020 г. 16:34:18 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)

СТАНОВИЩЕ на СБПБ ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г.; бр. 18 и 76 от 2019 г.; изм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС на РБ, попр. с Решение № 13963 от 18.10.2019 г. на ВАС на РБ – бр. 97 от 2019 г.)

09.04.2020

Пълният текст може да се изтегли от тук:

СТАНОВИЩЕ-на-СБПБ-по-ПИД-Наредба-№-4-от-2015-г.-мярка-11-„Биологично-земеделие“-ПРСР-2014-–-2020-г.Изтегляне

09 април 2020 г. 18:37:25 ч.
ivi_vvg

Подкрепа

Подкрепям изцяло Становището на СБПБ относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба 4 от 2015г. за прилагане на мярка 11"Биологично земеделие"

09 април 2020 г. 19:06:07 ч.
Деан_Иванов

ПОДКРЕПЯМ ИЗЦЯЛО СТАНОВИЩЕТО НА СБПБ

Подкрепям изцяло СТАНОВИЩЕ-на-СБПБ-по-ПИД-Наредба-№-4-от-2015-г.-мярка-11-„Биологично-земеделие"-ПРСР-2014-–-2020-

09 април 2020 г. 19:33:46 ч.
mifyutko

СБПБ-подкрепа

Подкрепям изцяло Становището на СБПБ относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба 4 от 2015г. за прилагане на мярка 11"Биологично земеделие"

09 април 2020 г. 22:03:22 ч.
Lena

Подкрепямизцяло становището на СБПБ

Подкрепям изцяло

СТАНОВИЩЕ-на-СБПБ-по-ПИД-Наредба-№-4-от-2015-г.-мярка-11-„Биологично-земеделие“-ПРСР-2014-–-2020-г.Изтегляне