Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за единиците за измерване, разрешени за използване в Р. България

С проекта на Постановление се предвижда въвеждане в българското законодателство на Директива (ЕС) 2019/1258 за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на приложението към Директива 80/181/ЕИО на Съвета по отношение на определенията на основните единици в системата SI.

На свое заседание през ноември 2018 г. Генералната конференция по мерки и теглилки прие нови определения на основните единици в Международната система на единиците SI. Те влязоха в сила на 20 май 2019 г. В тази връзка е изменена Директива 80/181/ЕИО, транспонирана в българското законодателство с Наредбата за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България. Наредбата е издадена на основание чл. 13 от Закона за измерванията.

С проекта на постановление се предлага да се изменят определенията на основните единици за измерване, разрешени за използване в Република България.


Дата на откриване: 31.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 29.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари