Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностни води, издадена от министъра на околната среда и водите

На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностни води, издадена от министъра на околната среда и водите.

Европейската комисия е издала Решение (ЕС) 2018/229, в което са посочени резултатите от процедурата по интеркалибрация. Тъй като резултатите, посочени в част 1 и част 2 от приложението към Решението, са в съответствие с нормативните определения, дадени в раздел 1.2 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО, съответните гранични стойности следва да се използват в класификациите на мониторинговите системи на държавите членки.

В проекта на НИД на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. са отразени определените в резултат от процедурата по интеркалибрация класификационни стойности на мониторинговите системи на държавите членки, съгласно Решение (ЕС) 2018/229 на Комисията. В НИД на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. също е предложено допустимите стойности за обща алфа и обща бета радиоактивност да бъдат запазени като контролни параметри и да е необходимо провеждането на задължителен мониторинг по тях, като те няма да се включват в оценката на екологично състояние. При наличие на превишаване на контролните нива следва да се изисква провеждане на допълнителни изследвания за установяване на източниците на повишените нива.


Дата на откриване: 31.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 30.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари