Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци и такси на община Белене

   Община Белене уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на Общината и на Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене, приета с Решение № 7 от 17.03.2003 г. на Общински съвет – Белене.
   На основание чл. 26 ал. 2 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Наредбата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в сградата на Община Белене - Деловодство, на адрес – гр. Белене, ул. „България” № 35, тел. 0658/31061  или на следния електронен адрес: obshtinabl@gmail.com
   С предлагания проект на Наредба се извършва изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене, приета с Решение № 7 от 17.03.2003 г. на Общински съвет – Белене.
 


Дата на откриване: 1.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Белене
Дата на приключване: 1.5.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари