Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 от 2014 г.

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкият финансов механизъм са финансовият принос на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за европейската солидарност и сближаване. През програмния период 2014 - 2021 г. тези държави предоставят общо 2,8 млрд. евро за проекти в Централна и Южна Европа. На 9 декември 2016 г. в гр. София бяха подписани Меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство и на Норвежкия финансов механизъм за България. С Меморандума за разбирателство за изпълнението на Норвежкия финансов механизъм Министерството на вътрешните работи е определено за Програмен оператор на програма „Вътрешни работи“. Изпълнението на функциите на Програмния оператор са възложени на дирекция „Международни проекти“ при Министерството на вътрешните работи. В това си качество, директорът на дирекция „Международни проекти“ – МВР следва да организира и провежда процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и да възлага и провежда обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки. Съгласно Системите за управление и контрол на изпълнението на програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм при изпълнение на задълженията следва да се използва код по Булстат на дирекция „Международни проекти“ - МВР, тъй като разплащанията по Норвежкия финансов механизъм се осъществяват от специална сметка към дирекция „Национален фонд“ при Министерство на финансите с кода по Булстат на дирекция „Международни проекти“ - МВР. Изложените обстоятелства налагат уреждане на функциите на дирекция „Международни проекти“ – МВР по отношение изпълнението на ангажиментите на Програмен оператор по Норвежкия финансов механизъм в Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.


Дата на откриване: 6.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.5.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари