Обществени консултации

Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. изд. от Министъра на икономиката

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата (Наредба № РД-16-1117 от 1.10.2010 г.) има за цел да приведе разпоредбите на Наредба № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. в съответствие с новите разпоредби на Закона за защита на потребителите (обн. ДВ. бр. 99 от 2005, посл. изм. и доп. ДВ. бр. 13 от 14.02.2020 г.).

Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. предвижда отпадане на изискването за предоставянето от страна на представителните сдружения на потребителите, при подаването им на заявление за участие в процедура за финансиране, на документи, които могат да бъдат проверени в Търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.


Дата на откриване: 7.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Защита на потребителите
Дата на приключване: 9.5.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 април 2020 г. 22:13:43 ч.
Aziti

Съвет за съвет, сол за хъб

След като съм прочела и резюмирала стотици съвети за потребители, си позволявам да посъветвам съветниците на гражданите да разучат историята на двойното счетоводство, ролята на банкерите при осчетоводяването и модалността на лявата и дясна срана на Т сметката (soll an haben). Основателят на DM бе казал в едно интервю, че копувайки един продукт ние не заплащаме продукта, защото той е отдавна е платен - както материалите, така и производството, и транспорта, и пласмента. Купувайки един продукт ние даваме сигнал на производителя, да продължава да произвежда.Какъв сигнал дават съветниците на потребители срещу държавните финанси?