Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на актуализирана Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“

Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (ННП Петър Берон и НИЕ) е една от одобрените с Решение № 577 на Министерски съвет от 17.08.2018 г. Национални научни програми. Тя се изпълнява на конкурсен принцип от Фонд „Научни изследвания“, а се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката. Срокът на изпълнение е 7 години, като бюджет на програмата бе 1 300 000 лв. за първата година, и може да нарасне до 1 900 000 лв. на година след първата. През 2019 г. са финансирани 7 от 13 подадени проектни предложения на обща стойност 420 000 лв. с двугодишен период на изпълнение.

Актуализацията на програмата се налага, тъй като при изпълнението на първата й година се установиха някои несъвършенства, които са причина за малкия брой подадени и финансирани проекти. С приемането на предложените промени се очаква това да се промени и да се повиши броя на участващите в конкурса по програмата проектни предложения.


Дата на откриване: 8.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 8.5.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари