Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

С Наредба №5 от 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване са транспонирани текстове от Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg


Дата на откриване: 9.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 8.5.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари