Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ

Основна причина за предлаганите изменения и допълнения е привеждането на Правилника за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ, Правилника за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология и Правилника за устройството и дейността на лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен – Закон за лечебните заведения и Закон за здравето.

С предлаганите изменения и допълнения на правилниците за устройството и дейността на посочените по-горе лечебни заведения се дава възможност на тези второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, като самостоятелни юридически лица в рамките на оперативната си самостоятелност и при спазване на нормативно установените изисквания, сами да утвърждават структурата и щатните си разписания по длъжности. Също така се дава възможност за осъществяване на гъвкаво оперативно управление на лечебните заведения, изцяло в обхвата на отговорностите на ръководителя на второстепенния разпоредител с бюджет.

Адрес за изпращане на становища и предложения: dpetrov@mh.government.bg


Дата на откриване: 9.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 8.5.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари