Обществени консултации

Проект на Правилник за организацията и дейността на Комисията за признаване на развъдни организации, одобряване на развъдни програми и за издаване или отказ от издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност

 

С предложения проект се урежда съставът и организацията на дейността на Комисията. Заложени са изисквания за задължително участие на представители от науката към Селскостопанска академия. Предвижда се заседанията да бъдат присъствени и неприсъствени, като се предоставя възможност за предоставяне на становища и гласуване по електронен път.

Въвежда се процедура за прекратяване на разглеждане на постъпило заявление по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в случаите, в които не се отстранят непълнотите в представените документи в указания срок, както и когато е върната развъдната програма с бележки от членовете на Комисията и не е депозирана коригирана развъдна програма.

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Животновъдство“, МЗХГ

 Електронeн адрес:

 YIlieva@mzh.government.bg

 

 


Дата на откриване: 9.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 11.5.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари