Обществени консултации

Проект на ПМС за изм. и доп. на Наредбата за доп. мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението

С проекта за изменение и допълнение на наредбата се предвижда да се определят процедурите за оценяване на съответствието на конкретните продуктови групи от обхвата на приетите, съгласно чл. 15 на Директива 2009/125/ЕО регламенти на Комисията. До 2017 г. са приети 28 регламента, което е отразено в наредбата.

През 2019 г., след отмяната на 9 регламента на Комисията и изменението на други 3 регламента, определящи изисквания за екопроектиране на продукти, свързани с енергопотреблението, в „Официален вестник” на ЕС бяха публикувани общо 10 нови регламента на Комисията за определяне на изисквания за екопроектиране. С 8 от регламентите са актуализирани изискванията за съответните продуктови групи, а с останалите 2 регламента са въведени изисквания за две нови групи продукти.

Засегнатите продуктови групи са: сървъри и продукти за съхранение на данни; електронни екрани; външни електрозахранващи устройства; домакински съдомиялни машини; светлинни източници и отделна пусково-регулираща апаратура; електродвигатели и задвижвания с регулируема скорост на въртене; хладилни уреди; хладилни уреди с функция за директна продажба; битови перални машини и битови перални машини със сушилня; оборудване за заваряване.

Това налага наредбата да бъде изменена и допълнена за да се осигури прилагането на процедурите за оценяване на съответствието за тези продукти, които попадат в обхвата на новите регламенти

С приемането на изменението и допълнението на наредбата ще се постигне пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на приетите съгласно чл. 15 на Директива 2009/125/ЕО регламенти по отношение на оценяването на съответствието им с изискванията за екопроектиране.


Дата на откриване: 10.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 10.5.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари