Обществени консултации

Отчет на Плана за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 - 2020 г. и План за действие за 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия

Отчетът на Плана за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 - 2020 г. е изготвен в рамките на стратегическа работна група „Миграционни политики“ към НСМГУИ. В Плана за действие за 2019 г. са заложени 35 стратегически цели, като 11 от тях са специално насочени към интеграцията на лицата с международна закрила в Република България. Всички дейности от него са изпълнени.

Планът за действие за 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 - 2020 г.( Планът за действие за 2020 г.) е изготвен в рамките на стратегическа работна група „Миграционни политики“ към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция (НСМГУИ) и включва стратегически цели и дейности за изпълнение по приоритетните политики, заложени в Националната стратегия, които са от компетентността на всички институции, участващи в НСМГУИ. Планът за действие за 2020 г. включва изпълнението на 34 стратегически цели, като 11 от тях са специално насочени към интеграцията на лицата с международна закрила в Република България. Съгласно т. 9 от Глава IV от Националната стратегия, всички дейности, заложени в Плана за действие за 2020 г. се финансират от държавния бюджет, чрез бюджетите на съответните институции, както и от финансовите инструменти на Европейския съюз и други международни донорски програми.


Дата на откриване: 13.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 13.5.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари