Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Съгласно чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск. Предвижда се в чл. 42, ал. 4 на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, да се регламентира, че размерът на обезщетението по чл. 224, ал. 1 КТ, дължимо при прекратяване на трудовото правоотношение, се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.


Дата на откриване: 15.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 14.5.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 април 2020 г. 15:42:25 ч.
mario

Преложение

Предлагам чл. 37а да бъде отменен. Мотивите ми са, че работодателя запознава само служителите по трудово правоотношение с платения годишен отпуск, а служителите по служебно правоотношение не ги запознава изобщо. Тук се получава дискриминация, защото в Наредбата за службното положение на държавните служители Раьдел Va е отменен изцяло за ползване на плтения годишен отпуск. Затова нека чл. 37а да бъде отменен. Или всички служители ще се запознават или никой. Моля, да се вземе под внимание!

14 май 2020 г. 11:08:14 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/27090/

14 май 2020 г. 16:01:34 ч.
svh71@abv.bg

Становище от Съюза на оризопроизводителите в България

Становището на Съюза на оризопроизводителите в България е публикувано на адрес: http://ricebg.eu/bg/new/stanovishte-na-sob