Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка (НОРИДПИ)

 

С изготвения проект на Постановление на Министерския съвет, с което се предлага изменение и допълнение на НОРИДПИ  се въвежда понятието „служебна проверка” при изискване от съдебния изпълнител на необходимата за проучване на доходите и имущественото състояние на длъжника информация от компетентните органи и лица, тъй като при извършването на „служебна проверка” такси не се дължат. Целта на посоченото изменение е преустановяване на неправилната практика таксите за извършване проверка на длъжника да се заплащат от взискателите.
            По сега определения с разпоредба на чл. 9, ал. 3 от НОРИДПИ ред, когато съдебният изпълнител не представи в общината информацията по ал. 1, изплащането на издръжката се спира. Изплащането се възобновява след представяне на информацията по ал. 1 считано от датата на получаването й в общината. С проекта се предлага изплащането на издръжката да се възобнови считано от датата от която плащането й е било спряно. Целта на промяната е да не се допускат неблагоприятни последици за взискателя поради забавеното представяне на информацията за имотното състояние на длъжника.
            Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на НОРИДПИняма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет и не се налага изготвяне на финансова обосновка, съгласно Приложение 1 към чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.


Дата на откриване: 9.2.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 23.2.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари