Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8 от 2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на ...

 

С проекта се предлага да се даде възможност в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения да се предлагат храни, произведени биологично, съгласно изискванията на Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола.

Тази възможност е предвидена за прясно пастьоризирано мляко, млечни продукти – кисело мляко, сирене и кашкавал, за плодове и зеленчуци и за пчелен мед.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ 

 Електронен адрес:

 IDimitrova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 30.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Качество и безопасност на храните
Дата на приключване: 1.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари