Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз

 

С проекта се въвежда Директива за изпълнение (ЕС) 2020/177, с която се осигуряват допълнителни мерки по отношение на вредителите класифицирани като регулирани некарантинни вредители, за да се постигне пълна ефективност на изискванията, посочени в Регламент (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията. Тази актуализация включва съществуващите здравни изисквания към различните категории посадъчен материал, както и регулирани некарантинни вредители; мерки за управление на риска от такива вредители, както и изисквания относно производствените площадки, места за производство или терени, за да се избегне наличието на всички изброени регулирани некарантинни вредители по съответните растения за засаждане.

Във връзка с въвеждането на Директивата в заключителните разпоредби на проекта се правят промени в Наредба № 15 от 2015 г. за търговия на предбазови, базови и сертифицирани семена картофи от съответните класи на пазара на Европейския съюз, Наредба № 16 от 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз, Наредба № 19 от 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури, Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз, Наредба № 75 от 2006 г. за определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растения, Наредба № 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал, Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз, Наредба № 98 от 2006 г. за търговия на посевен материал от цвекло на пазара на Европейския съюз и Наредба № 100 от 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския съюз.

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и

 семеконтрол, МЗХГ 

 Електронен адрес:

 iasas@iasas.government.bg

 

 

 


Дата на откриване: 30.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 1.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари