Обществени консултации

Проект на ПМС за ИД на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, приета с ПМС № 251 на МС от 2016 г.

 

С предложените промени се цели:

- Създаване на правна сигурност при прилагане на схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения в Република България;

- Предоставяне на възможност за свободно договаряне между учебните заведения и доставчиците по схемите;

- Прецизиране на изискванията към доставяните продукти по схемата и прилагането на съпътстващите образователни мерки;

- Промяна в начина на ценообразуване и респективно облекчаване на процедурата по възстановяване на извършените разходи по схемата, чрез въвеждане на стандартни таблици на единичните разходи;

- Предоставяне на биологично произведени продукти, както и задължително предоставяне на пчелен мед в рамките на съпътстващите мерки.

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, МЗХГ 

 Електронен адрес:

 ILazarova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 30.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Качество и безопасност на храните
Дата на приключване: 1.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари