Обществени консултации

Проект на Наредба за отмяна на Наредба №5 за пожарната безопасност на територията на Община Кнежа

Съгласно  чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 14-дневен срок от публикуването на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Кнежа се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за отменя на Наредба №5 за пожарната безопасност на територията на Община Кнежа,  приета с Решение № 64 по Протокол № 12 от 27.03.2012 г. на заседание на Общински съвет-Кнежа на следния електронен адрес: obstina_kneja@abv.bg или в Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на адрес: ул.,,Марин Боев‘‘№69, гр.Кнежа. Телефон за контакти  09132/7425.

Посоченият по-горе 14-дневен срок е с оглед образуваното Административно дело № 371/2020 г. по описа на Административен съд-Плевен, съгласно подаден Протест от Окръжна прокуратура-Плевен с искане за отмяна на цитираната по-горе наредба като нищожна. Прокурорът може да подаде протест срещу подзаконов нормативен акт и да го оспори изцяло или отделни негови разпоредби, съгласно чл.186, ал.2 от АПК без ограничения във времето.

 


Дата на откриване: 4.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кнежа
Дата на приключване: 18.5.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари