Обществени консултации

Проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. за утвърждаване на случаите за освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на ЕЕО

Настоящият проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. произтича от публикуването на следните нови 5 делегирани директиви на Комисията за изменение с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък на Директива RoHS-2 и необходимостта от транспонирането им в националното законодателство:

- Делегирана директива (ЕС) 2020/360 на Комисията от 17 декември 2019 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в платинирани платинени електроди, използвани за някои измервания на проводимостта (ОВ, L 67, 05.03.2020 г.);

- Делегирана директива (ЕС) 2020/361 на Комисията от 17 декември 2019 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на шествалентен хром като антикорозионна добавка в охлаждащата система от въглеродна стомана в абсорбционни хладилници (ОВ, L 67, 05.03.2020 г.);

- Делегирана директива (ЕС) 2020/364 на Комисията от 17 декември 2019 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на кадмий в някои устойчиви на лъчение тръби за видеокамери (ОВ, L 67, 05.03.2020 г.);

- Делегирана директива (ЕС) 2020/365 на Комисията от 17 декември 2019 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в припой и покрития за клеми, използвани в някои ръчно преносими двигатели с вътрешно горене (ОВ, L 67, 05.03.2020 г.);

- Делегирана директива (ЕС) 2020/366 на Комисията от 17 декември 2019 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово като термичен стабилизатор в поливинилхлорид, използван в някои медицински уреди за инвитро диагностика за анализ на кръв и други телесни течности и газове (ОВ, L 67, 05.03.2020 г.).


Дата на откриване: 7.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 6.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари