Обществени консултации

Проект на Закон за статистика на вътреобщностната търговия със стоки

Проектът на нов Закон за статистика на вътреобщностната търговия със стоки (ЗСВТС) е изготвен с цел опростяване на административните процедури и улесняване на прилагането на закона от задължените лица и приходната администрация. Предложеният проект на нов закон предвижда отпадането на голяма част от разпоредбите на национално ниво в действащия към момента Закон за статистика на вътреобщностната търговия със стоки, които се съдържат в европейските регламенти и не е необходимо да се транспонират в националното законодателство.  


Дата на откриване: 10.2.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.2.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари