Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допъление на Наредба Н-6 от 13.04.2018 г.за военномедицинската експертиза

В следствие на настъпилите измененията в нормативната уредба, касаещи медицинското осигуряване на въоръжените сили на Република България и оптимизиране на дейността на органите на военномедицинската експертиза е целесъобразно и необходимо предложеното в проекта изменение и допълнение  на Наредба Н-6 от 13.04.20218 г. за военномедицинската експертиза, по-конретно  в част II “Медицински стандарти за определяне годността за летателни длъжности по заболявания и състав“ клас XX, в раздел „Определяне на психологичната годност за летателна работа, ръководител полети и парашутна дейност“ и част ІІІ “Медицински стандарти за определяне годността за по заболявания и състав“. Проектът на наредбата се публикува на Портала за обществени консултации на основание чл. 26,ал. 4 от ЗНА за срок от 30 дни, с оглед измененията в нея, които са свързани с критериите за зрителна острота за кандидатите за висши военни училища и провеждане на медицинските изследвания, свързани с предстоящия прием на курсанти в тях.


Дата на откриване: 8.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 7.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари