Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания

 

Удължава се срока за всички схеми и мерки за директни плащания, схемите за преходна национална помощ и мерките, базирани на площ, по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), за които се кандидатства с единното заявление за подпомагане.

Удължаването е съобразено с графика на проверки във връзка с критериите и условията за подпомагане по схемите за директни плащания и мерките, базирани на площ, от ПРСР 2014 – 2020 г. В тази връзка са предложените изменения в проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2009 г., а именно срокът за подаване на заявленията за 2020 г. по схемите за директни плащания и мерките, базирани на площ, от ПРСР 2014 – 2020 г. се удължава до 20 май 2020 г., а срокът за извършване на промени в заявленията и в приложените документи, включително добавяне на допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки се удължава до 5 юни 2020 г.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Директни плащания“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   MStefanova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 15.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 29.5.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари