Обществени консултации

Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по психични заболявания

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по психични заболявания е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Психиатрия“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на пациенти с психични и поведенчески разстройства. Изискват се са компетенции в областта на диагностика, терапия и психосоциални интервенции на болни с психични разстройства, назначаване на необходимите консултации и изследвания, тяхнятя интерпретация и умение да се провежда съвременно лечение на психичните разстройства.

Причините за разработване на проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по психични заболявания са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на всяко психично и поведенческо разстройство, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти. 

С проекта наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по психични заболявания се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на психични и поведенчески разстройства, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Психиатрия“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 19.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 17.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари