Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър

Законът за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) предвижда, че кадастърът и имотният регистър трябва да бъдат свързани чрез двустранна връзка въз основа на идентификатора на недвижимите имоти. Разпоредбата на чл. 6, ал. 3 ЗКИР регламентира двустранната връзка и обменът на данни между кадастъра и имотния регистър да се осъществяват при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.

С предлагания проект на наредба по чл. 6, ал. 3 ЗКИР се цели да се създадат условия за:

- реална интеграция между кадастралната карта и кадастралните регистри и информационната система за имотния регистър и произтичащото от това подобряване качеството и актуалността на данните;

- намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез постепенното преминаване към служебно неприсъствено нанасяне/въвеждане (респективно пренасяне) на данни от едната в другата информационна система и база данни чрез вътрешно-административни услуги;

- повишаване на сигурността на гражданския оборот въз основа на нови системи за сигурност на данните, тяхната актуализация, поддържане паралелно в две системи, отдалечен достъп, възможности за допълнителен контрол и валидиране на данните, както и чрез предлаганите нови услуги.


Дата на откриване: 19.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 18.6.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 май 2020 г. 09:27:41 ч.
kolma

Въпрос

Интересно, как ще се направи връзка между нещо, което го има и нещо, което го няма?