Обществени консултации

Проект на Закон за предучилищното и училищното образование

Анализът на сега действащата уредба показва, че са настъпили съществени промени в обществените отношения, които са довели и до необходимост от промени в образователната система. С проекта на Закон за предучилищното и училищното образование се цели преодоляването на основните предизвикателства, които съвременното общество поставя пред българското образование.

Предложеният проект в голяма степен ще кодифицира материята, доколкото обединява уредба, понастоящем съдържаща се в Закона за народната просвета, Законът за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.


Дата на откриване: 15.2.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 28.2.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари