Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-247от 28.02.2020 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2020/2021 г. (обн. ДВ, бр. 20 от 2020 г.)

Предлаганите изменения и допълнения в Наредба № 8121з-247от 28.02.2020 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2020/2021 г. (обн. ДВ, бр. 20 от 2020 г.) са с оглед необходимостта от предприемане на спешни действия за ограничаване на струпването на големи групи от хора на публични места във връзка с протичащата кандидатстудентската кампания за 2020/2021 г. в Академията на МВР и с цел ограничаване и предотвратяване разпространението на COVID 19. За това се налага удължаване на сроковете за подаването на документи, провеждането на специализираното медицинско освидетелстване, проверката на физическата годност, психологичното изследване, изпитните процедури, класирането и записването на кандидатите. Предвижда се тези срокове да се определят с графици, утвърдени от ръководителите на отговорните за провеждането им структурни звена. По тази начин ще се облекчи подаването на документи, ще се оптимизират останалите етапи на кандидатстудентската кампания и ще се осъществи справедлив подбор на бъдещите служители на Министерството на вътрешните работи.

 


Дата на откриване: 20.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 3.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари