Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-749 от 20 октомври 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение (Обн., ДВ, бр. 90 от 2014 г.; изм. бр. 56 от 2015 г. и бр. 104 от 2017 г.

С проекта се цели подобряване на нормативната уредба и повишаване на ефективността при осъществяване на дейността по контрол на пътното движение. Цели се конкретизиране на сроковете за изготвяне на 6-месечни планове за осъществяване на дейността по контрол на пътното движение и 6-месечни анализи за състоянието на безопасността на движението, определяне на лицата, които ги изготвят, утвърждават и следят за изготвянето им. Цели се регламентиране на дейността на смесените наряди и начина на отчитане на дейността. Друга цел е регламентиране отчитането на дейността по контрол на пътното движение, обобщаването й от ОДМВР за цялата му територия и изпращане в указан срок в ГДНП. Добавят се технически средства за контрол на движението по пътищата, и се въвеждат образци на дневници за отразяване на резултатите от използването им.


Дата на откриване: 22.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 22.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари