Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-532 от 12 май 2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (Обн., ДВ, бр. 36 от 2015 г.; изм. бр. 6

С проекта се цели подобряване на нормативната уредба и повишаване на ефективността при използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Цели се регламентиране на административнонаказателната дейност, начина на отчитане и контрол на дейността по издаване на електронни фишове или АУАН за установените нарушения. Друга цел е включването на допълнителни показатели за по-точно определяне на местата за контрол с автоматизирани технически средства за контрол на скоростта. Директорите на ОДМВР ще определят минимален брой часове за контрол с автоматизирани технически средства въз основа анализ на настъпилите ПТП на територията на съответната ОДМВР.


Дата на откриване: 22.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 22.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари