Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на финансите

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на финансите се актуализират правомощията на министъра на финансите и функциите на дирекциите „Национален фонд“, „Икономическа и финансова политика“, „Държавни помощи и реален сектор“, „Методология на контрола и вътрешен одит“, „Държавни разходи“, „Данъчна политика“, „Финанси на общините“, „Финанси и управление на собствеността“ и „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ в Министерството на финансите. Целта на актуализирането е правомощията и функциите да бъдат прецизирани и приведени в съответствие с действащи законови разпоредби и актове на Министерския съвет.

Отговорна дирекция:Човешки ресурси и административно обслужване
E-mail:hras@minfin.bg

 


Дата на откриване: 22.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари