Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 343 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите

 

С проекта се предлага намаление на размера на отчисленията от продажната цена на дървесината за фонд „Инвестиции в горите“, които „Югозападно държавно предприятие“ и „Североизточно държавно предприятие“ правят при продажбата на дървесина.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   EVelichkova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 22.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 22.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари