Обществени консултации

Проект на Наредба за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена

Необходимостта от приемане на Наредбата е наложителна с оглед приемането разпоредбата на чл. 40б (Нов - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) от Закона за народната просвета, съгласно текста на която при изпълнение на служебните задължения, лицата от педагогическия персонал в училищата, детските градини и обслужващите звена, имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определен в наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на финансите.


Дата на откриване: 17.2.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 2.3.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари