Обществени консултации

Проект на Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози

Съгласно разпоредбата на чл. 23 от Закона за особените залози министърът на правосъдието издава наредба за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози.

Предвидено е наредбата да определя съдържанието на заявленията, изчерпателно посочване на приложенията към тях за всеки вид вписване и заличаване съгласно изискванията на закона, както и техническите изисквания към електронните документи.

Целта на проекта е с преминаването на Централния регистър на особените залози към Агенцията по вписванията услугите, предоставяни от регистъра, да са достъпни за гражданите и бизнеса от всяко териториално звено на Агенцията по вписванията, което ще доведе до намаляване на административната тежест и спестяване на значителен организационен и финансов ресурс при изпълнение на законовите процедури. 

В резултат на издаването на наредбата ще се постигне модернизиране и усъвършенстване на информационната система в посока пълното ѝ електронизиране с цел предоставяне на електронни административни услуги, в това число електронно заявяване на вписванията и осигуряване на електронен достъп до информацията в регистъра, което от своя страна ще  създаде правна сигурност както за кредитори и длъжници, така и в търговските отношения като цяло.

 


Дата на откриване: 26.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 25.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари