Обществени консултации

Проект на Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. (Обн. ДВ, бр. 60 от 2012 г.)

Резервата по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. е предложена от Министерството на вътрешните работи при ратифицирането на Конвенцията със закон, приет от 41 - то Народно събрание на 25 януари 2012 г. и обнародван в Държавен вестник на 07 февруари 2012 г. През 2016 г. Министерството на вътрешните работи е подготвило законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), в който е създадена Глава втора "а" - Предоставяне на статут на лице без гражданство в Република България, в която е разписан редът за предоставяне на статут на лицата без гражданство на територията на Република България. Предвид ясно разписаната процедура по предоставяне на статут на лице без гражданство резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. е неактуална.


Дата на откриване: 27.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 26.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари