Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за 2020 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

Планът за 2020 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) представя рамката за предприемане на комплексни действия и мерки в отговор на демографските промени и предизвикателства.

 

В Плана за 2020 г. са предвидени мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца, подобряване на репродуктивното здраве на населението, подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност, осигуряване на заетост и намаляване на бедността, адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението и за осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование. Всички мерки са насочени към благоприятно повлияване на основните демографски показатели – раждаемост, смъртност и миграции, към развитието на качеството на човешките ресурси и към преодоляване на последиците от разпространението на COVID-19.

 

Демографската политика е ориентирана към използване на всички реалистични възможности за балансирано демографско развитие, подобряване на благосъстоянието на всички социални групи в обществото и за ограничаване на демографския натиск от намаляването и застаряването на населението и на работната сила върху социалните системи и публичните финанси.

 

Предприеманите от правителството комплексни мерки са групирани в пет основни приоритета:

I. Забавяне на негативните демографски процеси и намаляването на броя на населението.

II. Преодоляване на негативните последици от остаряването на населението и подобряване на качествените характеристики на човешкия капитал.

III. Постигане на социална кохезия и създаване на равни възможности за пълноценен социален и продуктивен живот за всички социални групи.

IV. Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата.

V. Адаптиране и синхронизиране на нормативната база с обществените потребности за балансирано демографско развитие на населението и развитието на качеството на човешкия капитал.

 

Планът за 2020 г. съответства на структурата на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) в изпълнение на следната основна стратегическа цел – забавяне на темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, квалификация, способности и умения. Към основните приоритети е добавено приложение в което са посочени някои от предприетите мерки за преодоляване на последиците от разпространението на COVID-19.

 

Мерките ще бъдат финансирани от бюджетите на компетентните ведомства според Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и неговата актуализация, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, други оперативни програми, както и по европейски и международни проекти.


Дата на откриване: 27.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 26.6.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 юни 2020 г. 16:58:06 ч.
Aziti

Безбариерен достъп до жилищни площи

Колко процента от частния и общински жилищен фонд предоставя на гражданите безбариерен достъп до входната врата на апартамента и или до спалното и санитарно помощение?

07 юни 2020 г. 17:03:48 ч.
Aziti

отглеждането на едно дете

Колко струва отглеждането на едно дете с и без специфични потребности?

Как се отразява ходенето на ясла на развитието на детето и на обучението му?

Колко часа трябва да работят майките и или двамата родители, за да покрият само разходи за отглеждането на едно дете?