Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър

С предлаганите изменения и допълнения на Наредба № 2 от 2005 г.  за воденето и съхраняването на имотния регистър се цели да се създадат условия за:

  • намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез електронизиране на част от дейностите по вписванията, отбелязванията, заличаванията и издаването на преписи и удостоверения (в частност – заявяванията и получаването на документи, където е възможно), както и чрез автоматизирано пренасяне на данни от кадастралната карта и регистри в системата на вписванията чрез вътрешни административни услуги, т.е. без да се налага посещаване на множество административни структури;
  • постигане на реална свързаност между информационните системи на кадастъра и на имотния регистър и произтичащото от това подобряване на качеството и актуалността на данните;
  • повишаване на сигурността на гражданския оборот въз основа на нови системи за сигурност на данните, тяхната актуализация, отдалечен достъп, възможности за допълнителен контрол и валидиране на данните.

 


Дата на откриване: 29.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.6.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 юни 2020 г. 09:37:04 ч.
Aziti

Естетиката на градската среда

При воденето и съхраняването на имотния регистър моля да се съхранява и скица и снимка на оригиналната фасада на архитекта, както и да се документирата промяната по фасадата. Всички нови архитекти, които променят на своя глава или помагат за трайната промяна на естетиката на градската среда да дават справка към имотния регистър. В това число влизат доставчиците и монтажниците на прозорци, сенници, термоизолации, парапети за тераси, климатици и други подобни.