Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

С предложените промени се цели да се осигури съответствие на текстове, включени в одобреното от Европейската комисия седмо изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и приложимото национално законодателство.

 

  Отговорна структура:

  дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ

  Електронен адрес:

  IMarkovska@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 29.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 29.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари