Обществени консултации

Проект на Решение за изменение на Решение № 275 на Министерския съвет от 2020 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 година

Проектът на Решение е изготвен във връзка с постъпило в Министерството на образованието и науката предложение от проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак – ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив, с което се предлага изменение на таксите за обучение по професионално направление „Педагогика на обучението по…“ от II до IV курс вкл. в образователно-квалификационна степен бакалавър, редовна форма на обучение, отразени  в Приложение № 28 към т. 1 на Решение № 275 на Министерския съвет от 23.04.2020 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши  училища за учебната 2020/2021 година.


Дата на откриване: 3.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 3.7.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 юни 2020 г. 09:25:51 ч.
Aziti

онлайн обучение

Какви ще са таксите при онлайн обучение? Няма ли да се напаснат и те? Няма ли да се върнат част от парите при невъзможност за изпълнение на поставените цели?

10 юни 2020 г. 14:45:51 ч.
sofi nik

Такса обучение докторанти

Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград предлага да бъде включена такса за обучение на докторанти и специализанти за професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, както следва: за редовно обучение - 1900 лв., и за задочно обучение - 1500 лв.