Обществени консултации

Проект на Постановление на МС за приемане на Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър и за обмена на данни между тях и други специализирани информационни системи

Целите, които си поставя предложеният акт, са премахване на част от административните пречки, облекчаване на административните услуги и увеличаване ефективността и ефикасността на държавната администрация чрез интегриране на информационни системи, постигане на висока степен на оперативна съвместимост между тях, автоматизиране на процесите и създаване на база за развитието на комплексни административни услуги, както и на автоматизирани вътрешни административни услуги между органите на публичната администрация. Тези цели са в съответствие с приоритетите и целите в приетите от правителството програма за управление на страната и стратегическите документи в областта на електронното управление.

 


Дата на откриване: 11.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 13.7.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 юни 2020 г. 09:05:10 ч.
Aziti

Облагородяване на средата

Моля да се описва и цената за облагородяването на средата и или цената за нейната поддръжка. Тази информация да се използва например при изчисляване на тротоарното право.