Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз

 

Предложените промени са свързани с актуализиране на съществуващите здравни изисквания към различните категории овощен посадъчен материал, регулираните некарантинни вредители и мерките за управление на риска от тях, както и изискванията относно производствените площадки.

В заключителните разпоредби на проекта се правят и изменения в допълнителните разпоредби на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз.

 

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и

 семеконтрол, МЗХГ

 Електронeн адрес:

 iasas@iasas.government.bg

 


Дата на откриване: 12.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 26.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари