Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Европейски научни мрежи“

С проекта на Решение се предлага одобряване на нова Национална програма „Европейски научни мрежи“. Целта на програмата е да подпомогне висши училища и научни организации в страната, чиито проектни предложения по мярката „Туининг“ на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, са оценени високо, но не са получили финансиране поради недостиг на средства.

Програмата ще се изпълнява в периода 2020-2022 г. и ще даде възможност на 13 български държавни висши училища и научни организации да кандидатстват за финансиране на проектните предложения. Чрез национално финансиране се цели подпомагане на българските организации да запазят изградените партньорства, да изградят нови и да участват в съществуващи научни мрежи, което от своя страна да доведе до подобряването на научния и административния капацитет на българските организации чрез споделяне на добри практики. Фокус ще бъдат дейности, свързани с докторантските програми и подобряване управлението на научни проекти.

Всичко това следва да подкрепи българските висши училища и научни организации в процеса на подготовка за по-активно участие в следващата Рамкова програма „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.).


Дата на откриване: 12.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 13.7.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 юни 2020 г. 09:02:02 ч.
Aziti

Двойно финансиране

Моля да се обърне внимание на двойното, тройно, четворно финансиране. Заплащането за една и съща информация, лекото перефразирана, препредаването на информация от трети на четвърти лица как би трябвало да се финансира, как се определя цена на този вид "сдъвкана" информация, кой, как, кога и на кого трябва да я заплаща за цитатите под чертата и не споменатите цитирани? 

13 юли 2020 г. 12:02:49 ч.
bais@abv.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“

 
В  проекта на  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“  в т. 1.4. Български организации, кандидатствали с проектно предложение е записано: 
" В рамките на последните три конкурсни сесии на „Туининг“ следните български организации са получили оценка над или близо до прага от 10 точки"
 
Предлагаме да се приложат критериите за финансиране, важащи за програма Хоризонт 2020, а именно - за финансиране да се допускат само проекти, получили минимум от 10 т.