Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти

Промяната на Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти (Наредбата) e изготвена  във връзка с обективната невъзможност лечебните заведения, в по-голямата си част, да изпълнят два от индикаторите, определени за оценка на дейността на отделните структури, в които се извършва практическо обучение на студенти и/или специализанти в системата на здравеопазването. Тази невъзможност се установи още в началото на прилагането на Наредбата (след 23 ноември 2019 година), като същевременно необходимостта от промяна беше подкрепена и от предложения от лечебни заведения и Българския лекарски съюз в тази насока.

Единият от индикаторите, стойността на който не може да бъде постигната от значителен брой стационарни структури, е използваемостта на леглата, която трябва да е не по-малка от 70% през последните 12 месеца преди подаване на заявлението от лечебното заведение за получаване на одобрение за извършване на обучение. Анализът на причините за това показва, че ниската използваемост на леглата в повечето структури не се дължи на малък обем дейност, а по-скоро на несъответстващо висок брой легла, който лечебните заведения поддържат. Причината за това е свързана с управленските решения в лечебните заведения, които се повлияват от правилата в договарянето с Националната здравноосигурителна каса и по-конкретно договарянето за дейност върху определен брой легла, съобразен с потребностите съгласно Националната здравна карта. В тази връзка лечебните заведения се стремят към договаряне върху по-голям брой легла, което им гарантира възможност за увеличаване на дейността и съответно по-големи приходи. Следователно използваемостта на леглата не се оказва обективен критерий за оценка на обема на осъществяваната дейност в структурата, която се оценява.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg


Дата на откриване: 13.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 12.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари