Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия  има за цел да осигури прилагането на разпоредбите от Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. Във връзка с необходимостта от осигуряването на приложимост на регламента, както и предвид обстоятелството, че посредническите онлайн услуги са услуги на информационното общество, е разработен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия.

С предложените изменения и допълнения в Закона за електронната търговия се цели осигуряването на необходимата правна рамка на национално ниво за ефективното прилагане на разпоредбите от Регламент (ЕС) 2019/1150 относно насърчаването на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги.

Законопроектът урежда последиците от неизпълнението на задълженията по Регламент (ЕС) 2019/1150 като се предвижда доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки да носят отговорност за нарушения по реда на Гражданския процесуален кодекс.

В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1150 в законопроекта са конкретизирани задълженията на доставчиците на посреднически онлайн услуги за предоставянето на информация, за разглеждането на жалби, както и задълженията им, свързани с извънсъдебното уреждане на спорове. С предлаганите допълнения са конкретизирани правомощията на съда във връзка с определянето на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи и е уредена възможността за предявяването на искове по инициатива на публични органи или организации и сдружения, които имат законен интерес да представляват бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове.

С приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия ще се осигури необходимата правна рамка на национално ниво за ефективното прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1150 като по този начин България ще изпълни задълженията си като държава членка на ЕС.


Дата на откриване: 15.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 14.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари